Trombones

New

- It is a universal instrument in the B flat sound level (Bb) - provides the international standard sound A = 440Hz - is a professional instrument.

฿ 129,000 ฿ 129,000
New

- It is a universal instrument in the B flat sound level (Bb) - provides the international standard sound A = 440Hz - is a professional instrument.

฿ 11,000 ฿ 11,000
New

- It is a universal instrument in the volume B, Flat and F (Bb / F) - the international standard sound A = 440Hz - is an advanced instrument.

฿ 69,000 ฿ 69,000
New

- a universal instrument in B flat volume and F (the Bb / the F) - the international standard for voice 440Hz = the A - a level of Intermediate.

฿ 49,000 ฿ 49,000
New

- It is a universal instrument in the B flat sound level (Bb) - provides the international standard sound A = 440Hz - is a Student instrument.

฿ 32,000 ฿ 32,000
New

-เป็นเครื่องดนตรีสากลในระดับเสียง บีแฟลต (Bb) -ให้เสียงมาตรฐานสากล A=440Hz -มีคันชักได้มาตรฐานสากล -ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชุบเงินเงางาม -ปากเป่า (Mouthpiece) มีขนาดมาตรฐานสากลทำด้วยโลหะชุบเงิน -คันชัก(Slide)ทำด้วยโลหะชุบเงินเงางาม -ลำโพงมีขนาด 205 มิลลิเมตร -ท่อลมมีขนาด 12.7 มิลลิเมตร -มีกระเดื่องสำหรับปล่อยน้ำลายติดก๊อกอย่างดี

฿ 11,200 ฿ 11,200
New

-เป็นเครื่องดนตรีสากลในระดับเสียง บีแฟลต (Bb) -ให้เสียงมาตรฐานสากล A=440Hz -มีคันชักได้มาตรฐานสากล -ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชุบนิกเกิลเงางาม -ปากเป่า (Mouthpiece) มีขนาดมาตรฐานสากลทำด้วยโลหะชุบนิกเกิล -คันชัก(Slide)ทำด้วยโลหะชุบนิกเกิลเงางาม -ลำโพงมีขนาด 203 มิลลิเมตร -ท่อลมมีขนาด 12.7 มิลลิเมตร -มีกระเดื่องสำหรับปล่อยน้ำลายติดก๊อกอย่างดี

฿ 8,000 ฿ 8,000
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้