D ADDARIO สายแมนโดลิน รุ่น EJ67

Share

• D ADDARIO สายแมนโดลิน รุ่น EJ67
• สายแมนโดลิน  Mandolin /ประเภท  Nickel-นิกเกิล
• EJ67 สตริงแมนโดลินเหมาะสำหรับเล่นพิณไฟฟ้าหรืออคูสติก
• โครงสร้างแบบลูปเพื่อความพอดีสากล
• เหล็กชุบนิกเกิลเพื่อความสดใสที่โดดเด่น
• ผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
• ขนาด  :  011 . 011 . 014 . 014 . 025 .025 . 039 .039