D'ADDARIO สายกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น EJ21

Share

DESCRIPTION  D'ADDARIO สายกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น EJ21
• สายกีต้าร์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมาก ชุ[นิกเกิลลงบนแกนเหล็ก สตริงที่มีความสดใสโดดเด่น
• ขนาดสาย.012.-052.
• EJ21 สำหรับการเล่นสไตล์ "แจ๊ส" และการจูนแบบดรอป สายกีต้าร์ไฟฟ้า XL Nickel Wound เป็นที่รู้จักกันมานานในฐานะมาตรฐานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับสไตล์ดนตรีที่หลากหลาย