D'ADDARIO สายกีตาร์คลาสสิค FOLK NYLON รุ่น EJ32

Share

Product Description

D'ADDARIO สายกีตาร์คลาสสิค FOLK NYLON รุ่น EJ32
• Folk Nylon สายโฟล์กไนล่อน Sliver Wound / Black Nylonแรปชุบเงิน, แกนไนล่อน, ไนล่อนสีดำ Trebles ปลายลูก
• EJ32 สายไนล่อนแบบพื้นบ้านประกอบด้วยเบสสีเงินพันทรีไนล่อนสีดำและลูกบอล D'Addario สิ้นสุดเพื่อรองรับกีต้าร์และตัวเลือกการเปลี่ยนสายที่หลากหลาย สายไนลอนพื้นบ้าน D'Addario สร้างขึ้นด้วยไนลอนคุณภาพสูงและปลายลูกในแต่ละสายเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนกีต้าร์อคูสติกคลาสสิกหรือเหล็กตามต้องการ
• ขนาด : 028 .032 . 040 . 031w .037w . 045w

Recently Viewed
No recently viewed.