Player รุ่น PTS-100N เทเนอร์ แซกฯ Player

ตัวเครื่องชุบนกเกิล,มีระบบนิ้ว High F#,มีระบบนิ้ว Front F,นวม Italy,พร้อมกล่อง

Categories : Saxophones

Share

เทนเนอร์แซกโซโฟนรุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นในราคาย่อมเยาได้มาตรฐานสากล ตัวเครื่องทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล ทำให้ง่ายต่อการเป่าสำหรับผู้เริ่มต้น