Player รุ่น PMBZ2-1614 กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 16" Player พร้อมชุดสายสะพาย HD-8E(B)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16",ตัวถังกว้าง 14",ตัวถังไม้ หนา 7 ชั้น,ขอบกลอง Aluminium,หลักยึดกลอง 12 หลักแบบ 8/10 diecast zinc high tension,พร้อมขาแขวงกลอง รุ่น HD-8E (B),ไม้ตี และกุญแจกลอง

Categories : Percussions

Share

กลองใหญ่มาร์ชชิ่งขนาด 16 นิ้ว เหมาะสำหรับวงโยธวาทิตเริ่มต้นในราคาย่อมเยาได้มาตรฐานสากล ตัวกลองทำจากไม้...ขอบกลองทำจาก... ง่ายสำหรับการดูแลรักษา จึงเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างยิ่งกลองใหญ่มาร์ชชิ่งขนาด 16 นิ้ว เหมาะสำหรับวงโยธวาทิตเริ่มต้นในราคาย่อมเยาได้มาตรฐานสากล ตัวกลองทำจากไม้...ขอบกลองทำจาก... ง่ายสำหรับการดูแลรักษา จึงเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างยิ่ง