D'ADDARIO สายกีตาร์เบส รุ่น EPS170-6

Share

DESCRIPTION  D'ADDARIO สายกีตาร์เบส รุ่น EPS170-6
• Pro Steels  ส่วนผสม เนื้อโลหะ อัลลอย ให้โทนเสียงที่พุ่งสอใส ย่านเสียงต่ำหนา และทนทาน
• ชุดกีตาร์เบสที่ขายดีที่สุดของ D'Addario รุ่น 6 สตริง
• ชุบนิเกิ้ลเพื่อให้ได้เสียงที่สดใสโดดเด่นพร้อมความรู้พื้นฐานที่ชัดเจน
• เหมาะกับเบสขนาดยาวที่มีความยาวสเกลสูงสุดถึง 361/4 นิ้ว
• ขนาดสาย :  032. 045 . 065 .080 .100 .130