String For Acoustic Bass

New

เบอร์ 45-130 Regular Light, 5-String / Long Scale Set XTB45130

฿ 1,080 ฿ 1,080
Out of stock
New

เบอร์ 135 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale Tapered XLB135T

฿ 360 ฿ 360
Out of stock
New

เบอร์ 135 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB135

฿ 300 ฿ 300
New

เบอร์ 130 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale Tapered XLB130T

฿ 360 ฿ 360
New

เบอร์ 130 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB130

฿ 300 ฿ 300
Out of stock
New

เบอร์ 125 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale Tapered XLB125T

฿ 360 ฿ 360
New

เบอร์ 125 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Single XL Nickel Wound 125 Long Scale XLB125

฿ 300 ฿ 300
Out of stock
New

เบอร์ 120 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale Tapered XLB120T

฿ 360 ฿ 360
New

เบอร์ 110 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB110

฿ 285 ฿ 285
New

เบอร์ 105 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB105

฿ 270 ฿ 270
New

เบอร์ 100 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB100

฿ 270 ฿ 270
Out of stock
New

เบอร์ 95 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB095

฿ 270 ฿ 270
New

เบอร์ 85 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB085

฿ 245 ฿ 245
New

เบอร์ 70 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB070

฿ 200 ฿ 200
New

เบอร์ 65 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB065

฿ 200 ฿ 200
Out of stock
New

เบอร์ 60 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB060

฿ 200 ฿ 200
New

เบอร์ 55 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB055

฿ 200 ฿ 200
Out of stock
New

เบอร์ 50 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB050

฿ 175 ฿ 175
New

เบอร์ 45 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB045

฿ 175 ฿ 175
New

เบอร์ 40 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB040

฿ 175 ฿ 175
New

เบอร์ 35 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB035

฿ 175 ฿ 175
Out of stock
New

เบอร์ 32 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Long Scale XLB032

฿ 140 ฿ 140
New

เบอร์ 20 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Single Bass Plain Steel 020 XLB020P

฿ 110 ฿ 110
New

เบอร์ 18 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Single Bass Plain Steel 018 XLB018P

฿ 84 ฿ 84
New

เบอร์ 130 XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Super Long Scale XB130SL

฿ 340 ฿ 340
New

XL NICKEL WOUND BASS SINGLES Super Long Scale XB125SL

฿ 300 ฿ 300
New

เบอร์ 135 PROSTEEL WOUND SINGLES Super Long Scale PSB135SL

฿ 340 ฿ 340
New

เบอร์ 130 PROSTEEL WOUND SINGLES Super Long Scale เรียว PSB130TSL

฿ 340 ฿ 340
New

เบอร์ 130 PROSTEEL WOUND SINGLES Super Long Scale PSB130SL

฿ 340 ฿ 340
New

เบอร์ 145 PROSTEEL WOUND SINGLES Long Scale PSB145

฿ 310 ฿ 310
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้