ขอใบกำกับภาษี (Tax-Invoice)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง

ทางร้านไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบ ไม่ใส่วันที่ ให้ได้  เอกสารจะออกตามจริงเท่านั้น

**หากให้ข้อมูลผิดให้รีบแจ้งทันที เพราะถ้าหากออกใบกำกับภาษีแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้**

 

Supported file types and file is not more than MB