ไมค์

New

You got the beat The key to a great acoustic drum kit sound is to capture each element individually so that you have the most control over your mix. The PreSonus DM-7 drum mic set gives you everything you need to authentically capture your drum kit and just about any other instrument you like. Starting with the foundation, the BD-1 kick drum mic provides a unique frequency response to capture both the boom and the attack of your kick drum for tight, robust sound. The four ST-4 microphones will bring out the best in toms and snare drums while staying out of the drummer’s way thanks to included, adjustable rim mounts. To capture the sizzle of your cymbals and the ambiance of the room, use the two OH-2 small-diaphragm condensers to add space and movement to your drums. With a useful assortment of microphones, included mounts, and a hardshell carrying case, the DM-7 drum microphone set is a welcome addition to any mic locker.

฿ 12,500 ฿ 12,500
New

When your voice needs to be heard Whether you’re starting your first podcast, telling your YouTube subscribers about the latest trends, or running a program for your local volunteer radio station from your living room, you need a microphone that will bring your voice to your listener with clarity and warmth. The PD-70 is built to capture the spoken word cleanly and clearly while eliminating mechanical noise and breathiness that can get between you and your audience. Thanks to superior off-axis rejection, you can set up your broadcast studio in just about any space—and unwanted reverberance, electrical hum, and the random car driving by will be left behind, leaving only the pristine, natural sound of your voice.

฿ 5,500 ฿ 5,500
สินค้าหมด
New

Sonically Matched for Precise Stereo Imaging Ideal for stereo recordings of acoustic instruments, drum overheads, ensembles and more, the PreSonus PM-2 stereo microphone set provides the tools you need to create professional results. Each PreSonus PM-2 small-diaphragm cardioid condenser microphone is equipped with a ¾” gold-sputtered capsule housed in an ultra-light chassis, making it easier to perfectly position your microphones without fighting gravity. Sold as a sonically matched pair, the PM-2 comes equipped with a stereo bar for XY mic placement. PM-2 microphones can be used together or individually, making them an excellent addition for any home or professional recording environment.

฿ 5,500 ฿ 5,500
New

Capture every detail, every time Designed for musicians and performers who demand outstanding audio quality, the PreSonus PX-1 cardioid condenser microphone is an ideal solution for recording vocals, guitar, podcasts, and much more. A true large-diaphragm condenser microphone, the PX-1 features a 25mm, gold-sputtered capsule designed to provide exceptional clarity throughout its frequency response range. Rugged construction and top-quality performance specifications make the PX-1 large diaphragm microphone an excellent addition for any home recording or streaming studio.

฿ 5,500 ฿ 5,500
New

เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย SENNHEISER EK IEM G4-C-TH แบบ Bodypack Receiver ย่านความถี่ 748.2 – 757.8 MHz จากแบรนด์ SENNHEISER SENNHEISER EK IEM G4-C-TH Robust bodypack receiver delivering clarity along the whole frequency spectrum for daily use on stage

฿ 19,900 ฿ 19,900
สินค้าหมด
New

SENNHEISER EW IEM G4-C-TH ชุดหูฟังมอนิเตอร์ ไร้สาย SENNHEISER EW IEM G4-C-TH หูฟังมอนิเตอร์ ไร้สาย EW IEM G4-C-TH หูฟังมอนิเตอร์ไร้สาย จากแบรนด์ SENNHEISER SENNHEISER EW IEM G4-C-TH EAR ENGINEERED FOR PROFESSIONAL LIVE SOUND: RUGGED ALL-IN-ONE WIRELESS MONITORING SYSTEM FOR IN-EAR APPLICATIONS. Full control over your performance – your direct link, everywhere, everyday. The G4 In-Ear Monitoring Sets make your gig an extraordinary experience – not just for your audience, but also for you. Robust bodypack receiver and reliable in-ear monitoring IE 4 headphones delivering clarity along the whole frequency spectrum for daily use on stage.

฿ 39,900 ฿ 39,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบหนีบปกเสื้อ Sennheiser EW100 G4-ME4 เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver , เครื่องส่ง SK 100 G4 Bodypack transmitter, ไมค์หนีบปกเสื้อ ME 4 Cardioid Lavalier Mic

฿ 24,900 ฿ 24,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบหนีบปกเสื้อ Sennheiser EW100 G4-ME2 เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver , เครื่องส่ง SK 100 G4 Bodypack transmitter , ไมค์หนีบปกเสื้อ ME 2-II Omnidirectional Lavalier Mic

฿ 24,900 ฿ 24,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบคาดศรีษะ Sennheiser EW100 G4-ME3 เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver , เครื่องส่ง SK 100 G4 Bodypack transmitter , ไมค์คาดศรีษะ ME 3-II, 3-Level Squelch to Block Interference

฿ 25,900 ฿ 25,900
New

Instrument Set EW 100 G4 BASE SK-S-C-TH (ไมค์เครื่องดนตรี) ชุดไวเลสกีตาร์แบบไร้สาย Sennheiser ew 100 G4 Ci-1 เป็นไวเลสย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง SK 100 G4 Bodypack Transmitter, สายแจ็ค Cl1 instrument cable, 20 Banks with 12 Channel Presets Each

฿ 21,900 ฿ 21,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบมือถือ Sennheiser EW 100 G4-865-S เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง (ไมโครโฟน) SKM 100 G4 โดยมีหัวไมค์เป็นรุ่น e865, 20 Banks with 12 Channel Presets Each, Auto Frequency Scan

฿ 30,900 ฿ 30,900
สินค้าหมด
New

ชุดไมค์ลอยแบบมือถือ Sennheiser EW 100 G4-945-S เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง (ไมโครโฟน) SKM 100 G4 โดยมีหัวไมค์เป็นรุ่น e945, 20 Banks with 12 Channel Presets Each, Auto Frequency Scan

฿ 27,900 ฿ 27,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบมือถือ Sennheiser EW 100 G4-935-S เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง (ไมโครโฟน) SKM 100 G4 โดยมีหัวไมค์เป็นรุ่น e935, 20 Banks with 12 Channel Presets Each, Auto Frequency Scan

฿ 25,900 ฿ 25,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบมือถือ Sennheiser EW 100 G4-845-S เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น 4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง (ไมโครโฟน) SKM 100 G4 โดยมีหัวไมค์เป็นรุ่น e845, 20 Banks with 12 Channel Presets Each, Auto Frequency Scan

฿ 26,900 ฿ 26,900
New

ชุดไมค์ลอยแบบมือถือ Sennheiser EW 100 G4-835-S เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ในเจนเนอเรชั่น G4 ประกอบด้วยเครื่องรับ EM 100 G4 Rackmount Receiver, เครื่องส่ง (ไมโครโฟน) SKM 100 G4 โดยมีหัวไมค์เป็นรุ่น e835, 20 Banks with 12 Channel Presets Each, Auto Frequency Scan

฿ 23,900 ฿ 23,900
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e945 เป็นไมค์แบบไดนามิค, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40 Hz-18 kHz, Impedence 1000 Ohm, Tailored Frequency Response, Hum Compensation Coil, Made in Germany

฿ 8,190 ฿ 8,190
สินค้าหมด
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e845S แบบมี Switch on/off เป็นไมค์แบบไดนามิค Pressure Gradient Dynamic (with Neodymium Magnet), มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40Hz-16 kHz, Impedence 350 Ohm, Excellent feedback rejection

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
สินค้าหมด
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e845 เป็นไมค์แบบไดนามิค Pressure Gradient Dynamic (with Neodymium Magnet), มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40Hz-16 kHz, Impedence 350 Ohm, Extended high frequency range

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
สินค้าหมด
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e835-S แบบมี Switch on/off เป็นไมค์แบบไดนามิค Pressure Gradient Dynamic, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40 Hz – 16 kHz, Impedence 350 Ohm, Clear reproduction with a high presence, Excellent feedback rejection

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 3,390 ฿ 3,390 -15%
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e835 เป็นไมค์แบบไดนามิค Pressure Gradient Dynamic, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40 Hz – 16 kHz, Impedence 350 Ohm, Clear reproduction with a high presence, Excellent feedback rejection

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 3,390 ฿ 3,390 -15%
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e935 เป็นไมค์แบบไดนามิค, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40 Hz-16 kHz, Impedence 1000 Ohm, Tailored Frequency Response, Hum Compensation Coil, Made in Germany

฿ 8,190 ฿ 8,190
New
Best Seller

ไมโครโฟนสำหรับจ่อเครื่องดนตรี (กีตาร์) Sennheiser e609 Silver, เป็นไมค์แบบไดนามิค Hum compensating coil, มีรูปแบบการรับเสียง Super-cardioid pick-up pattern, ตอบสนองความถี่ 40Hz-18kHz, for miking guitar cabs, Advanced shock-mount design, Made in Germany

฿ 4,390 ฿ 4,390
New

ไมโครโฟนสำหรับเครื่องเป่า Woodwinds, Brass และกลอง Sennheiser e608 เป็นไมค์แบบไดนามิค Hum compensating coil, Flexible Gooseneck, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40Hz to 16kHz, Impedence 250 Ohm, Excellent Off-Axis Rejection

฿ 7,990 ฿ 7,990
New

ไมโครโฟน Sennheiser e965 เป็นไมค์แบบคอนเด็นเซอร์, สามารถเลือกรูปแบบการรับเสียงแบบได้ 2 แบบ Cardioid/Super-cardioid, switchable, ตอบสนองความถี่ 40 Hz-20 kHz, Impedence 1000 Ohm, Switchable pre-attenuation (-10 dB), Low-cut switch

฿ 18,900 ฿ 18,900
New

ไมโครโฟนสำหรับจ่อเครื่อง Acoustic guitars, cymbals, percussion, overheads, orchestras, and grand pianos Sennheiser e914 เป็นไมค์คอนเด็นเซอร์, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Pick Up Pattern, ตอบสนองความถี่ 20-20Hz, Impedence 100 Ohm, Standard XLR Connecto

฿ 15,900 ฿ 15,900
New

Professional cardioid condenser gooseneck for superb definition. For wind instruments, congas, drums with free-floating suspension. Easily mounted/positioned. Intelligent preamp for cable. Phantom power. Level check.

฿ 7,190 ฿ 7,190
สินค้าหมด
New

ไมโครโฟนสำหรับจ่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า กลองคองก้า Sennheiser e908 B เป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Pick Up Pattern, ตอบสนองความถี่ 40Hz to 20kHz, Impedence 100 Ohm, Simple mounting thanks to practical clips

฿ 11,900 ฿ 11,900
สินค้าหมด
New

ไมโครโฟนสำหรับจ่อตู้กีตาร์ และเครื่อง Percussion Sennheiser e906 เป็นไมค์แบบไดนามิค, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Pick Up Pattern, ตอบสนองความถี่ 40-18Hz, Impedence 350 Ohm, 3-position switchable sound character: bright, moderate, dark

฿ 7,990 ฿ 7,990
New
Best Seller

ไมโครโฟนสำหรับจ่อกระเดื่องกลอง Sennheiser e602II เป็นไมค์แบบไดนามิค Humbucking coil, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 20-16,000Hz, Impedence 350 Ohm, for use with bass drums, bass guitar cabs and tubas

฿ 6,590 ฿ 6,590
New
Best Seller

ไมโครโฟน Sennheiser e865S แบบมี Switch on/offเป็นไมค์แบบคอนเด็นเซอร์ Electret Condenser, มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Supercardioid Polar Pattern, ตอบสนองความถี่ 40 Hz-20 kHz, Impedence 200 Ohm, Superb transient response, Phantom powering 12-48V, Made in Germany

฿ 9,990 ฿ 9,990
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้